mpzpUchwała Nr XIX/165/12 Rady Gminy Postomino z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wiatrowych w obrębach Królewo i Marszewo - obszar nr 2 Marszewo - Zachód.


Data uchwalenia: 2012-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-01

Zobacz treść planu (PDF)