mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.489.2013.MG Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Listomie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-09

Zobacz treść planu (PDF).