Powiat trzebnicki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Głuchów Górny, działka 22/1.

Zobacz treść planu (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3, obręb Będkowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Dnia 26.09.2012r. gmina Wisznia Mała opublikowała na swojej stronie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów:

  1. KRYNICZNO POŁUDNIE I, 
  2. KRZYŻANOWICE I,
  3. LIGOTA PIEKNA,
  4. MALIN,
  5. OBRĘB MIENICE,
  6. PIOTRKOWICZKI,
  7. WISZNIA MAŁA

Projekty można pobrać ze strony gminy.

Dnia 21.12.2012r. gmina Wisznia Mała uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania Poligon III dla obrębu Kryniczno.

MPZP Poligon III

Pobierz plik pdf.

Uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4.12.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego położonego w obrębie Żmigród i Bychowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4.12.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dębno.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/285/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 9 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Garbce.

Renta planistyczna:

. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MN - 25%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolem U, P - 25%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolem M - 25%.
4. Dla terenów oznaczonych symbolem ZC - 1%.
5. Dla pozostałych terenów - 10%.

Zobacz treść planu (PDF).