Powiat trzebnicki

mpzpUchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Oborniki Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/301/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx

mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.264.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg

mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.263.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerem 4/10, 4/13 i 4/28 AM-3 obręb Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

 

mpzpUchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 126/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/193/12 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Golędzinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).