Powiat trzebnicki

mpzpUchwała nr XLV/514/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy dla części A.


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 809/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.255.2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród


Data uchwalenia: 2014-01-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.158.2.2014.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png
Zalacznik4.png
Zalacznik5.png

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 638/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jolanty D. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2011 r. nr VIII/44/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie


Data uchwalenia: 2013-12-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 0007.XLII312.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 544/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVIII/246/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/364/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/332/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Morzęcin Mały


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg