Gmina Wisznia Mała

mpzpUchwała nr VI/XLIV/392/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VI/XXXVII/323/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP GAZOCIĄG.


Data uchwalenia: 2013-11-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VI/XXXV/303/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VI/XXXV/302/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Mienice.