Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo wschodniej części miasta Żmigród.

Data uchwalenia: 30.12.2010r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz załącznik graficzny (PDF).