mpzpUchwała nr 0007.XXXIX.275.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf