mpzpUchwała nr 0007.XXXVII.264.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg