mpzpUchwała nr 0007.XXXVI.257.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Radziądz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf