mpzpUchwała nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88, 89, 90, 91, 92 obręb Cielętniki.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf