Gmina Zawonia

mpzpUchwała nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dla terenu położonego w północnej części wsi Zawonia.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88, 89, 90, 91, 92 obręb Cielętniki.


Data uchwalenia: 2014-06-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłonowice, gmina Zawonia.


Data uchwalenia: 2012-12-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.158.2.2014.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/4 obręb Ludgierzowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpeg

mpzpUchwała nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27 obręb Pstrzejowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr VII/77/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r., dla działek nr 113/17, 113/10 i 90/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx

 

mpzpUchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg