mpzpUchwała nr XLVII/572/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo Gm. Trzebnica.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf