Powiat bolesławiecki

mpzpUchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-0

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM, MW 20%

2. U, UO, US, UA, P, PG, UZ 20%

3. KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP 10%

4. pozostałe tereny 1%

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach:Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których  ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym  planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) MN, MNU, MW, RM – 20%

2) U, AG, P, KS, KSU – 20%

3) KDA, KDGP, KDZ KDL, KDD, KDPJ, KDP, KK
– 10%

4) pozostałe tereny m 1%

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXI/162/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.jpg

mpzpUchwała nr L/290/2010 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1) MN, MU, RM, RU, U, P- 30%;

2) UI, UK, US, KS- 10%;

3) ZC, ZD, ZI, ZL, ZLd, ZP, R, WS, W- 1%;

4) Pozostałe tereny 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załącznik 1 Załacznik 4 Załacznik 7 Załacznik 10 Załacznik 13 Załacznik 16
Załacznik 2 Załącznik 5 Załacznik 8 Załacznik 11 Załacznik 14 Załacznik 17
Załacznik 3 Załacznik 6 Załacznik 9 Załacznik 12 Załacznik 15  

 

mpzpUchwała nr V/21/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Krzyżowa, gmina Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1 - Rysunek zmiany planu w skali 1:2000

Uchwała nr XVII/107/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Osła i Różyniec, gmina Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/200/12 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Osła.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Renta planistyczna: 

Ustala się następujące stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, dla terenu PG w wysokości 30%.

 

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/199/12 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gromadka.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

 

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące U - 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/197/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Świętoszów.mpzp m

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-31

Zobacz treść planu (PDF).