mpzpUchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w części dotyczącej działki nr 155/4. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Bolesławiec XXVI 152 09.pdf)MPZP Bolesławiec XXVI 152 09.pdf[ ]0 kB